Pomoc
Spis treści
W obronie szkoły!
Zjazdowe tradycje
Sztandar i hymn
Historia Szkoły
Czapla-symbol
Lista klasy
Geografia klasy
Nasze spotkaniaanired06_back.gif
Wspomnienia
Foto-kącik
Foto-wspomnienia
Historia w fotografii
Nauczyciele
Co myślimy
Archiwalia
Ku pamięci
Księga Gości
Redakcja

    

1.Ich twórczość rodziła się tutaj - Longin Jan Okoń.
2.List okocznościowy 1985 -list okolicznościowy I sekretarza.
3.Dziennik Wschodni - komputer ocenił licea -ranking szkół średnich.
4.Kultura fizyczna czarniecczyków - osiągnięcia sportowe uczniów.
5.Misje do Czarncy - pielgrzymki do grobu patrona szkoły St.Czarnieckiego.
6.Hymn czarniecczyków - oryginał hymnu czarniecczyków,
7.Stefan Czarniecki - życiorys patrona szkoły.
8.Moi nauczyciele - Elzbieta Zejdler-Banasiak, wspomnienia o nauczycielach.
9.Stefan Mrożkiewicz -życiorys dyrektora pisany ręką Władysława Pluty.
10.Szkoło, szkoło,gdy cię wspominam - Waldemar Michalski
11.Z pięknem na co dzień- Barbara Pośpiech - życie artystyczne szkoły.
12.Lista pracowników - opr.Teodozja Wanielista.
13.Dzieje sztandaru i hymnu czarniecczyków - Wł.Adam Pluta.
14.Chełm - 40 lat rozwoju - Mirosław Kasperek.
15.Dzieje I LO im.St.Czarnieckiego w Chełmie - opr.A.Moryl, I.Krawczyk.
16.Profesor owiany legendą - Longin Jan Okoń.
17.Nie mnie jesteście potrzebni, ale Polsce - Cz.Klimowicz, Wł.Skalski.
18.Udział nauczycieli w tajnym nauczaniu... - Stanisław Gołub.
19.Refleksje o tych, którzy odeszli... - Zofia Książek.
20.Nauczyciel, wychowawca i poeta - Anna Kasz.
21.Z misją do Czarncy - Wł.Adam Pluta.
22.Nowa tradycja w rodzinie czarniecczyków - St.Gołub.
23.Społeczna inicjatywa.
24.Trdycja jest jednym z elementów naszej działalności.
25.Czas przemian - Józef Zięba.
26.Szkoła bliżej życia - Anna Moryl.
27.Nasze sukcesy - Irena Zalewska Krawczyk.
28.Popołudnia czwartkowe - Anna Bielesza.
29.Reple'a nie będzie - Marek Kasz.
30.Zjazdowa piosenka - Magdalena Kasz Rychwalska.
31.One - Mirosław Drzewicki.
32.Sztandar Czarniecczyków - hymn.
33.Poezja - Anna Młodziankowska.
34. *** - Maria Prościńska.
35. *** - Bernard Prócnal.
36.Człowiek - Małgorzata Ciesielska.

 Strona Główna  Spis treści  Zjazdowe tradycje  Sztandar i hymn  Historia Szkoły  Czapla - symbol
  Lista klasy  Geografia klasy  Nasze spotkania  Foto - kącik  Foto- wspomnienia  Historia w fotografii
Nauczyciele  Pracownicy  Poczet Dyrektorów    Kalendarium  Archiwalia
Co myślimy  Wspomnienia  Ku pamięci  Pomoc  Redakcja  Księga Gości