1915-1985
V Zjazd Czarniecczyków

21-22.09.1985

Prezentujemy  tu materiały, zamieszczone w okolicznościowym biuletynie, jaki ukazał się w związku ze Zjazdem Czarniecczyków w 1985 roku.

Takie tradycyjnie już jednodniówki ukazywały się z okazji wszystkich Zjazdów Czarniecczyków.

Wydawca: Komitet Organizacyjny V Zjazdu b. Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum i Liceum im. St. Czarnieckiego w Chełmie.

Kolegium redakcyjne: Anna Moryl, Zbigniew Okoń, Władysław Pluta, Barbara Pośpiech, Wacław Sionkowski, Irena Zalewska-Krawczyk.

Opracowanie całości, redakcja techniczna i literacka: Zbigniew Okoń, Władysław Pluta.

Projekt okładki: Teresa Chomik.

Zdjęcia: Eugeniusz Czernobajew, Władysław Mroczko, Tadeusz Ścibior oraz z archiwum szkolnego.

Druk: Lubelskie Zakłady Graficzne. Drukarnia "Zwierciadło" w Chełmie zam. 1012/85 nakł. 3000 x 32 k. J-10

Spis treści:

 Strona Główna Zjazdowe tradycje  Sztandar i hymn  Historia Szkoły  Czapla - symbol
Nauczyciele Pracownicy Lista klasy  Nasze spotkania  Foto - kącik  Foto- wspomnienia
 Co myślimy  Poczet Dyrektorów  Archiwalia  Kalendarium  Wspomnienia
 Ku pamięci Spis treści  Redakcja   Pomoc  Księga Gości