Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Czarnieckiego w Chełmie1965
25 i 26 września

20 września


1966
20 stycznia

21 kwietnia

3 czerwca

9 czerwca

28 października


1967
6 lutego


1968
11-12 marca

18 listopada

23 listopada

13 grudnia


1969
27-29 marca

17-20 kwietnia

1 września

11 września


1970
22 kwietnia

26 kwietnia


1972
11 marca

15 kwietnia


1973
29 stycznia

10 marca

30 marca


1975
24 stycznia

13 lutego

26 kwietnia

29-30 maja

1 września

27-28 września


1976


1977

27 stycznia

26 kwietnia


1978


1979

5 maja


1980


1981

25 sierpnia

1 grudnia

30 grudnia


1982


1983


1984

20-21 października


1985

21 stycznia

28 stycznia


OPRACOWAŁY:

Anna Moryl
Irena Krawczyk