Szanowni Czarniecczycy!

 

Już po raz piąty w 70-letniej historii Waszej Szkoły, szerokie grono jej Wychowawców i Wychowanków spotyka się, by dać najserdeczniejszy wyraz swego związku, swego przywiązania do tradycji i dorobku Szkoły Filologicznej Chełmskiej, a później Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego. Ale Wasze spotkanie jest również potwierdzeniem głębokiego związku i identyfikacji z ideami i wzorcami, które zawsze stały u podstaw procesu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły, i tak naturalnie nawiązywały do głębokiego patriotyzmu, do bezinteresowności służenia Ojczyźnie Jej patrona, jednego z tych nielicznych, którego czyny i postawa, uwiecznione w Hymnie Narodowym, wyniosły do panteonu Wielkich Polaków.

70-letnia historia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego – to także część dziejów miasta i regionu. Część nieobojętna, wywierająca swoje piętno na jakże już odległych czasach, sięgających zaborów, ale także współtworząca naszą współczesną rzeczywistość. Na trwałe z historię miasta i regionu związały się nazwiska wybitnych pedagogów i wspaniałych ludzi – Janczykowskiego, Wasilewskiego, Sosnowskiego, Kosiby, Mrożkiewicza, Ambroziewicza czy Kińczyka, choć przy okazji tak ważnego jubileuszu można by wymieniać wiele innych. W murach tej Szkoły uczyli światli nauczyciele i wychowawcy, ludzie wielkiego serca i umysłu - prawi Polacy. To dzięki nim Liceum było kuźnią polskości i postępowych idei, a prowincjonalny niegdyś Chełm posiadał bogate życie intelektualne i kulturalne. Nawet w okresie okupacji chełmscy nauczyciele nie zapomnieli o swoim posłannictwie organizując z narażeniem życia tajne komplety. Byli wśród nich także pedagodzy z Liceum im. Czarnieckiego.

3 września 1944 roku uroczyście rozpoczęto rok szkolny, inaugurujący historię Szkoły w Polsce Ludowej. Okres tych 41 lat, to czas dobrze wypełniony przez setki nauczycieli działalnością dydaktyczno-wychowawczą, której owocem jest 3653 absolwentów, z godnością służących swemu miastu i krajowi rzetelną pracą. Wielu spośród nich, w naszym województwie pełniąc odpowiedzialne funkcje, decyduje o rozwoju ważnych dziedzin życia. Wielu osiedliło się w odległych miastach i regionach Polski, wszędzie wystawiając dobre świadectwo swojej Szkole. Nie wyzbyli się oni sentymentu do rodzinnego miasta, o czym świadczy choćby fakt, że z dumą nazywają się "Czarniecczykami". My także nie zapominamy o nich i wszystkich wszystkich wychowankach Szkoły, bliskim nam i drogich.

Z życzliwością i zainteresowaniem śledzimy też sukcesy tej Szkoły. Cieszą nas osiągnięcia pedagogów i uczniów, rozwijających swoją wiedzę w wielu kołach zainteresowań, działających w organizacjach młodzieżowych, biorących udział w centralnych eliminacjach olimpiad przedmiotowych, pomyślnie zdających egzaminy na studia wyższe. Nie obce są też nam kłopoty grona nauczycielskiego oraz Szkoły. Starać się będziemy w miarę możliwości wspólnie je rozwiązywać.

70-letnia historia Szkoły, to okazja do podsumowań i refleksji, ale także do zwykłej dumy i radości z tego, co już zostało dokonane i z tego, czego mimo wielu trudności i kłopotów można oczekiwać. Łącząc się z Wami w tym uczuciu przekazuję jednocześnie w imieniu wojewódzkiej instancji naszej partii i własnym najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia.

Tradycja zobowiązuje, a współczesność stawia, jak chyba nigdy dotąd przed całą polską oświatą, wysokie wymagania. Jesteśmy głęboko przekonani, że wyzwaniu uczestnictwa w budowie Polski rządnej, zasobnej i sprawiedliwej, budującej socjalizm dla ludzi i przez ludzi kadra i wychowankowie Szkoły w pełni sprostają, że z pojęciem Czarniecczyk zawsze wiązać się będzie rzetelna praca, nowatorstwo myślenia i prawość postępowania.

Z WYRAZAMI SZACUNKU

I Sekretarz

Komitetu Wojewódzkiego PZPR

w Chełmie

Alojzy ZIELIŃSKI