Społeczna inicjatywa


Liceum Ogólnokształcące im. St. Czarnieckiego nie posiada sali gimnastycznej. Zajęcia z wf odbywają się w przystosowanej do tego celu sali. Budowa sali gimnastycznej, o którą od lat zabiega dyrekcja tej placówki, jest obecnie najpilniejszą potrzebą szkoły. W celu przyspieszenia realizacji tego przedsięwzięcia 25 stycznia 1985 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, w skład którego weszli: Kazimierz Koszełowicz – przewodniczący, Jerzy Bogdan i Wojciech Szewczyk – wiceprzewodniczący, Lucyna Szymajda – sekretarz, Zdzisław Bruszkiewicz – skarbnik oraz jako członkowie: Wojciech Budzyński, Czesław Dżaman, Andrzej Koszełowicz, Kazimierz Mazurek, Zbigniew Okoń, Wiesław Piotrowski, Jerzy Pietraszewski, Tadeusz Wierzchoś, Leszek Zalewski. Inicjatywa zbudowania sali gimnastycznej w czynie społecznym zyskała poparcie władz partyjnych i administracyjnych naszego województwa i miasta, licznych zakładów pracy oraz samych chełmian. Dotychczas zgromadzono ponad 1,5 mln zł zadeklarowanych w robociźnie przez chełmskie zakłady pracy oraz ok. 100 tys. zł wpłat od osób prywatnych.
Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej zwraca się do wszystkich mieszkańców naszego województwa, zakładów pracy i czarniecczyków o wszelką możliwą pomoc przy budowie sali gimnastycznej dla Liceum Ogólnokształcącego im. St. Czarnieckiego w Chełmie.
Zobowiązania prosimy kierować na adres szkoły, a wpłat dokonywać na konto: 1154-49214-132 PKO Oddział Chełm.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY