IRENA ZALEWSKA-KRAWCZYK

NASZE SUKCESY

        Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze zarówno w procesie lekcyjnym jak i pozalekcyjnym. Wymiernym efektem pracy szkoły w tym zakresie jest szeroki udział młodzieży w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach, między innymi: wiedzy pożarniczej, kultury zdrowotnej, w turnieju filozoficznym, wiedzy prawniczej, drużyn sanitarnych czy obrony cywilnej.

        Olimpiady przedmiotowe są od lat ruchem naukowym młodzieży szkół średnich, który z pewnością wybiega daleko poza indywidualne zwycięstwa i poza zadania wyselekcjonowania najzdolniejszych uczniów dla właściwych ich zainteresowaniom kierunków studiów wyższych. Najistotniejsze w olimpiadach i wszelkiego rodzaju konkursach jest to, co dzieje się na ich etapach najniższych, tzn. eliminacjach szkolnych. Nie chodzi tu o liczbę laureatów-finalistów, lecz o to, by do wykonywania zadań olimpijskich i konkursowych wciągnąć jak największą liczbę uczniów, by uczynić z tego prawdziwy naukowy ruch młodzieży. Jest to niewątpliwie gwarancją sukcesu i właściwą realizacją zadań tych imprez. Liczny udział uczniów w etapach szkolnych wzmacnia wychowawcze oddziaływanie olimpiady czy konkursu i jednocześnie realizuje  zadanie najważniejsze – podnosi poziom nauczania danego przedmiotu i rodzi pasję poznawczą.

        Do sukcesu w olimpiadach i konkursach prowadzi droga nie tylko poprzez samodzielną pracę ucznia rozwijającego swe umiejętności i zdobywającego nową wiedzę w dziedzinie, która go zainteresowała. Potrzebna do sukcesu jest także atmosfera w szkole, szczególny klimat, który pozwoli uczniom rozwijać swe zainteresowania. Służą temu między innymi koła przedmiotowe, które mogą stać się prawdziwą kuźnią olimpijczyków.

        W szkole działa obecnie 18 kół przedmiotowych i artystycznych, a efektem wspólnej w nich pracy nauczycieli i uczniów jest udział naszej młodzieży w olimpiadach przedmiotowych.

        Według dokumentacji szkoły w latach 1975-1985 w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 511 uczniów naszego liceum, 22 w eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Języka Rosyjskiego, a 270 uczniów reprezentowało szkołę w eliminacjach okręgowych z następujących przedmiotów: język polski – 22, język angielski – 5, język francuski – 3, język niemiecki – 10, język łaciński – 17, historia – 51, wiedza o Polsce i świecie współczesnym – 16, biologia – 83, geografia – 10, astronomia – 2, fizyka – 3, chemia – 10, wychowanie muzyczne – 33, wychowanie plastyczne – 4, wychowanie techniczne – 1.

         Do eliminacji centralnych w latach 1975-1985 zakwalifikowało się 54 uczniów. Oto lista finalistów i laureatów:

1975/76

 1.  

  Leokadia Krukowska – laureatka III stopnia Olimpiady Biologicznej: nauczyciel mgr Anna Kiwińska.

 2.  

  Stanisław Kondratiuk – Olimpiada Chemiczna: naucz. mgr Pelagia Matysiak.

1976/77

 1.  

  Elżbieta Ryczak – laureatka II stopnia Olimpiady Biologicznej: naucz. mgr Anna Kiwińska.

 2.  

  Maria Kuźma – Olimpiada Języka Rosyjskiego: naucz. mgr Krystyna Karwowska.

 3.  

  Jolanta Klimiuk – Olimpiada Języka Rosyjskiego: naucz. mgr K. Karwowska.

 4.  

  Maria Brogowska – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. mgr Roman Radzięciak.

 5.  

  Joanna Rabe – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. mgr R. Radzięciak.

 6.  

  Ewa Szlichtyng – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. mgr R. Radzięciak.

1977/78

 1.  

  Waldemar Kędziora – Olimpiada Biologiczna: naucz. mgr A. Kiwińska.

 2.  

  Beata Maślankiewicz, Jolanta Lachor – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. R. Radzięciak.

 3.  

  Jarosław Purtak – Olimpiada Artystyczna – sekcja plastyki: naucz. Jan Lewczuk.

 4.  

  Jolanta Klimiuk – Olimpiada Języka Rosyjskiego: naucz. mgr K. Karwowska.

1978/79

 1.  

  Renata Kochańska, Małgorzata Sroczyńska – Olimpiada Języka Niemieckiego: naucz. mgr Grażyna Iwanowicz.

 2.  

  Krzysztof Szczepankiewicz, Ewa Markowska – Olimpiada Geograficzna: naucz. mgr Irena Czyżewska.

 3.  

  Bogumiła Gdak, Renata Kosiniec – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. R. Radzięciak.

 4.  

  Elżbieta Syczuk – Olimpiada Artystyczna – sekcja plastyki: naucz. Jan Lewczuk.

 5.  

  Ewa Flis, Bożena Wołoszyn – Olimpiada Biologiczna: naucz. mgr A. Kiwińska.

 6.  

  Jarosław Drzewicki, Zbigniew Czerwiński – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: naucz. mgr Alicja Kapłon.

1979/80

 1.  

  Renata Wołoszyn – Olimpiada Języka Rosyjskiego: naucz. mgr K. Karwowska.

 2.  

  Piotr Prościński – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. mgr R. Radzięciak.

1980/81

 1.  

  Zofia Kijkowska – 6 miejsce Olimpiada Geograficzna: naucz. mgr Teresa Zienkiewicz.

 2.  

  Mirosław Psuja – Olimpiada Biologiczna – laureat III st.: naucz. mgr A. Kiwińska.

 3.  

  Marzena Choina, Bogusław Duda – wyróżnienie – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. mgr R. Radzięciak.

1981/82

 1.  

  Jan Korona – Olimpiada Chemiczna: naucz. mgr Janina Leszko.

 2.  

  Dorota Czuż – Olimpiada Biologiczna: naucz. mgr A. Kiwińska.

 3.  

  Jacek Haratym, Mirosław Psuja – laureat II st. Olimpiada Biologiczna: naucz. mgr A. Kiwińska.

 4.  

  Dariusz Wrona, Ewa Gawryjołek – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. mgr R. Radzięciak.

 5.  

  Dorota Marchewa – Olimpiada Języka Rosyjskiego: naucz. mgr K. Karwowska.

 6.  

  Leszk Czapla – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: naucz. mgr Kazimierz Juszczuk.

1982/83

 1.  

  Irena Mytnik – Olimpiada Języka Rosyjskiego: naucz. mgr K. Karwowska.

 2.  

  Cezary Rudzki – 4 miejsce laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: naucz. mgr Anna Moryl.

 3.  

  Małgorzata Zagórska – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. mgr R. Radzięciak.

 4.  

  Zofia Grabowska – wyróżnienie – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. mgr R. Radzięciak.

 5.  

  Agata Czuż – Olimpiada Biologiczna: naucz. mgr Teresa Łuczkowska.

 6.  

  Paweł Moradewicz – Olimpiada Biologiczna: naucz. mgr A. Kiwińska.

1983/84

 1.  

  Paweł Moradewicz – Olimpiada Biologiczna: naucz. mgr A. Kiwińska.

 2.  

  Mirosław Drzewicki – Olimpiada Historyczna: naucz. mgr A. Kapłon.

 3.  

  Sławomir Rogucki – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: naucz. mgr K. Juszczuk.

 4.  

  Elżbieta Bizior, Alina Grzywna, Jolanta Walczuk, Anna Styrć – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. mgr Roman Radzięciak.

1984/85

 1.  

  Urszula Watrakiewicz – Olimpiada Biologiczna: naucz. mgr A. Kiwińska.

 2.  

  Wojciech Rutkowski – Olimpiada Chemiczna: naucz. mgr Janina Leszko.

 3.  

  Joanna Iwaniuk – Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki: naucz. mgr R. Radzięciak.

        Te sukcesy niewątpliwie zachęcają do dalszej pracy, pozwalają wierzyć we własne siły i możliwości zarówno młodzieży jak i nauczycielom. Są także przyczyną satysfakcji nas wszystkich i dobrym prognostykiem przed egzaminami wstępnymi na studia wyższe. Przekonują o tym, że szkoła dobrze przygotowuje  młodzież do podjęcia studiów wyższych i wyposaża ją w niezbędną wiedzę. O znaczeniu ruchu olimpijskiego w szkole świadczy z roku na rok rosnąca liczba uczestników eliminacji szkolnych.

Irena Zalewska-Krawczyk