DZIENNIK WSCHODNI

 

GAZETA CODZIENNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

Poniedziałek, 15 marca 1999 r.  

Komputer ocenił licea.

 

Komputer ocenił licea

Młodzieżowy miesięcznik ?Perspektywy? w marcowym numerze ogłosił ogólnopolski ranking liceów ?99. Wśród 100 najlepszych szkół średnich w kraju na wysokim 13 miejscu znalazło się Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.

Sukcesem dla województwa lubelskiego jest nie tylko wysoka lokata Pallotyńskiego LO. Na 36 miejscu uplasowało się III LO im. Unii Lubelskiej. Dwa inne renomowane lubelskie licea zajmują miejsca w drugiej połowie listy: II LO im. Jana Zamoyskiego sklasyfikowano na 51 pozycji, zaś I LO im. Stanisława Staszica na 59. W setce najlepszych, na 48 miejscu znalazła się też jedna szkoła z Chełmszczyzny - I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Chełmskie liceum w 1994 roku w rankingu tygodnika ?Polityka? było w pierwszej dziesiątce liceów humanistycznych.

Podstawowym kryterium przy opracowywaniu rankingu były wyniki olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 1998/99, gdyż zdaniem autorów, to właśnie olimpiady dają obecnie jedyną możliwość uczciwego porównywania wyników pracy szkół średnich w całym kraju. ?Perspektywy? spośród wszystkich szkół wyselekcjonowały 675, które miały choćby jednego finalistę w etapie centralnym jakiejkolwiek olimpiady. Opracowując ranking uwzględniano także technika. Niestety, żadne z nich nie spełniło kryteriów uprawniających do znalezienia się w pierwszej setce.

Do 200 szkół z czołówki listy rozesłano specjalne kwestionariusze. Resztę wykonał komputer. To on wybrał zwycięzcę, a zostało nim XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Komputer ustawił też, korzystając z matematycznego wzoru, kolejność pozostałych szkół. Ponieważ sukcesy szkół komputer ?przekładał? na liczbę uczniów, wysoką pozycję na liście znalazły istniejące od niedawna, niewielkie licea autorskie, które dopiero w ub. roku szkolnym dorobiły się pierwszych osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych. W innym razie nie miałyby okazji zaistnieć wśród państwowych molochów.

I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie w poprzednim roku miało na szczeblu centralnym dwóch laureatów i aż dziesięciu finalistów. W szkole uczy się natomiast 1046 osób.

- Gdyby nie brano pod uwagę liczby uczniów, a tylko efekty olimpiad, mielibyśmy zagwarantowane miejsce w pierwszej 15 - powiedział Marian Różański, dyrektor I LO w Chełmie.

Dyrektor jest pełen optymizmu, gdyż wyniki tegorocznej rywalizacji olimpijczyków rokują zupełnie nieźle. ?Czarniecczycy? mają już zapewniony udział w sześciu olimpiadach centralnych. - Większość finalistów to uczniowie klas drugich i trzecich. Możemy więc być spokojni o naszą przyszłość - twierdzi M. Różański. (ja)