Spis treści             W obronie Szkoły-                                                                 

Kochani Czarniecczycy -

 

                  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły oraz Przyjaciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie serdecznie dziękują za troskę, głębokie uczucia miłości i szacunku a także piękne i wzruszające słowa o szkole.
                 Jesteśmy dumni, że więzi wielu pokoleń Czarniecczyków okazały się tak silne, a argumenty tak zasadne, że powstrzymały Władze Chełma przed połączeniem "Czarnieckiego" z Gimnazjum Nr 2 w Zespół Szkół.
                 Dzisiaj, tj. dnia 26 lutego 2003 r., na spotkaniu przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego z Prezydentem Miasta Chełma Panem Krzysztofem Grabczukiem i Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Panem Markiem Sikorą, zapadła decyzja o pozostawieniu Liceum w Jego dotychczasowym kształcie.
               Cieszymy się, że zwyciężył rozsądek i szacunek dla tradycji Miasta i Szkoły bowiem wchodząc do Europy, stoimy na straży naszej małej Ojczyzny - I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego.
 

Z hetmańskim pozdrowieniem
Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie i Pracownicy
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Chełmie.

 

==============

 

             Członkowie Rady Pedagogicznej zebrani na nadzwyczajnym posiedzeniu zajęli stanowisko w sprawie informacji prasowej zamieszczonej w "Dzienniku Wschodnim" z 21.02.2003 r. w sprawie połączenia naszego Liceum z Gimnazjum nr 2 w Chełmie.
              Wyrażamy zaniepokojenie sposobem postępowania władz miasta wobec uczniów, rodziców i nauczycieli i Liceum Ogólnokształcšcego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i brakiem konsultacji w tak ważnej dla nas sprawie. W sytuacji gdy informacje prasowe dotyczące wspomnianego wyżej połączenia obu placówek potwierdzą się, powołany zostanie Komitet Obrony Szkoły.

    Prosimy absolwentów, sympatyków i wszystkich tych, którzy czują się związani ze Szkołą, od 1915 roku na trwałe wpisani w tradycję miasta i regionu oraz mają na uwadze jej dobro o czynne wsparcie naszego protestu.

           Poniżej wspomniany artykuł z "Wieści Chełmskich".

Prosimy o kontakt pod adresem liceum@one.1lo.chelm.pl

                                                 Z poważaniem Piotr Skibiński

                                                         I LO im. S.Czarnieckiego w Chełmie

Wpisy do Księgi Gości Czarniecczyków:

 
wpis nr: 1
z dnia: 24.02.2003
imię: Bluesman
E-mail: bluesman@szkola.net
Komentarz:
Uwaga - wszyscy Czarniecczycy! Na stronie: www.um.chelm.pl w części "Księga gości" rozpoczęła się akcja w obronie naszej szkoły (apel i tło protestu znajduje się na stronie szkoły: www.1lo.chelm.pl)

wpis nr: 4
z dnia: 03.03.2003
imię: Czarnowidz

Komentarz:
Ciąg dalszy....
Miastu przez palce uciekają pieniądze z różnych funduszów - np. PHARE czy UE. Dlaczego? Bo nikt nie potrafi napisać sensownego projektu wykorzystania takich środków. A przecież możnaby skorzystać z możliwości dofinansowywania akcji restaurowania zabytkowych obiektów (budynek szkoły, park, mur) czy też ochrony środowiska (zmniejszenie emisji ciepła przez nieszczelne okna, co skutkwoac będzie zmniejszeniem zapotrzebowania na węgiel w takiej to a takiej ilości). Wydaje mi się, że władze samorządowe w pierwszym rzędzie powinny zrobić wszystko, aby pozyskać dodatkowe środki na prowadzenie placówek oświatowych, a nie wprowadzać drastcznych cięć finansowych.

 
wpis nr: 5
z dnia: 03.03.2003
imię: Czarnowidz
Komentarz:
Jeszcze może być różnie - w ostatnim numerze "Tygodnika Chełmskiego" pani readaktor naczelna była uprzejma postraszyć Czarniecczyków, że stracili szansę na rozwój i teraz czeka juz ich tylko stopniowa degradacja i powolne umieranie. Na dowód tego przedstawiła dane, z których wynika, w 2003 r. I LO otrzyma niewiele ponad 50% należnych środków (czyli czeka ich zagłodzenie). Wynika z tych danych, że w I LO jest najwyższy koszt kształcenia jednego ucznia. Oczywiście pani Redaktor nie wspomniała ani słowem, że kosztowo w dół ciągną szkołę wydatki związane z eksploatacją basenu - korzysta z niego cały Chełm i okolice, tylko nikt tego nie refinasuje. Wymiana wody to dwumiesięczny fundusz płac. Gdyby 8 lat temu nie obcięto drastycznie wydatków rzeczowych i skorzystano z okazji wymiany okien i grzejników - dzisiaj nie trzeba byłoby karmić największego miejskiego pasożyta, jakim jest MPEC (obniżyłoby to koszty ogrzewania szkoły o blisko 50% - a miesięcznie jest to duża kwota). Miastu przez pal
 
wpis nr: 6
z dnia: 02.03.2003
imię: Mirosław Zeidler
E-mail: miroslaw@zeidler.pl
Strona www: www.zeidler.pl
Komentarz:
Szasnowni i Drodzy Przyjaciele,
dotarła do mnie wiadomość o propozycjach - prezydenta miasta Chelma - reorganizacji struktury szkół w mieście, w tym i naszego liceum. Nie miałem szansy uczynić cokolwiek i zająć stanowisko w tej dyspucie, gdyż pan prezydent Grabczuk dał zapewne świadectwo szacunku dla przeszłości i przyszłości naszego liceum, podejmując 26.02. br - mądrą decyzję.
Łączę wyrazy szacunku
Mirosław Zeidler, doradca Marszałka Senatu RP
 
wpis nr: 7
z dnia: 26.02.2003
imię: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
E-mail: liceum@one.1lo.chelm.pl
Strona www: www.1lo.chelm.pl
Komentarz:
- Kochani Czarniecczycy - (c.d.)

...
Cieszymy się, że zwyciężył rozsądek i szacunek dla tradycji Miasta i Szkoły bowiem wchodząc do Europy, stoimy na straży naszej małej Ojczyzny - I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego.

Z hetmańskim pozdrowieniem
Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie i Pracownicy
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Chełmie

 
wpis nr: 8
z dnia: 26.02.2003
imię: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
E-mail: liceum@one.1lo.chelm.pl
Strona www: www.1lo.chelm.pl
Komentarz:
- Kochani Czarniecczycy -

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły oraz Przyjaciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Chełmie serdecznie dziękują za troskę, głębokie uczucia miłości i szacunku a także piękne i wzruszające słowa o szkole.
Jesteśmy dumni, że więzi wielu pokoleń Czarniecczyków okazały się tak silne, a argumenty tak zasadne, że powstrzymały Władze Chełma przed połączeniem "Czarnieckiego" z Gimnazjum Nr 2 w Zespół Szkół.
Dzisiaj, tj. dnia 26 lutego 2003 r., na spotkaniu przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego z Prezydentem Miasta Chełma Panem Krzysztofem Grabczukiem i Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Panem Markiem Sikorą, zapadła decyzja o pozostawieniu Liceum w Jego dotychczasowym kształcie.
Cieszymy się, że zwyciężył rozsądek i szacunek dla tradycji Miasta
i Szkoły bowiem wchodząc do Europy, stoimy na straży naszej małej Ojczyzny - I Liceum Ogólnokształ
 
wpis nr: 9
z dnia: 25.02.2003
imię: Piotr Skibiński
E-mail: piotr_s@one.1lo.chelm.pl
Strona www: www.1lo.chelm.pl
Komentarz:
W związku z poprzednim wpisem chciałem przeprosić wszystkich, którzy mogli poczuć się w jakikolwiek sposób urażeni za błąd w nazwisku naszego Patrona.
Księga gości na strone UM znowu działa, zatem była to rzeczywiście tylko chilowa awaria (?)
Na stronie Liceum pojawiły się nowe informacje - stanowisko Rady Pedagogicznej i petycja Młodzieży I LO skierowana do władz. Zapraszam do lektury.
Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, jakie zdecydowały się wyrazić tak ważne dla nas wszystkich opinie w sprawie Liceum.
 
wpis nr: 10
z dnia: 25.02.2003
imię: Piotr Skibiński
E-mail: Piotr.Skibinski@one.1lo.chelm.pl
Strona www: www.1lo.chelm.pl
Komentarz:
Spróbujcie się dopisać do Księgi na stronie UM.
"Przepraszam Gości Księgi za przerwę w działaniu Księgi spowodowaną problemami technicznymi."
Bez komentarza.

Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którym losy I LO im. S.Carnieckiego nie są obojętne za szybką i miejmy nadzieję skuteczną, reakcję na nasz apel.
 
wpis nr: 11
z dnia: 24.02.2003
imię: Bluesman
E-mail: bluesman@szkola.net
Komentarz:
Uwaga - wszyscy Czarniecczycy! Na stronie: www.um.chelm.pl w części "Księga gości" rozpoczęła się akcja w obronie naszej szkoły (apel i tło protestu znajduje się na stronie szkoły: www.1lo.chelm.pl)

 
wpis nr: 12
z dnia: 24.02.2003
imię: Weteran
E-mail: sceptyk@enter.net.pl
Komentarz:
Wygląda na to, że już niebawem reformatorzy chełmskeij oświaty spowoduja, iż zniknie z chełmskiej (i polskiej) mapy oświatowej I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego, a w to miejsce pojawi się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr....
Czyżby to był sposób na to, aby II LO zniknęła konkurencja?