Powrót na str.główną
 
        

Tematyka dotychczas wykonanych opinii na potrzeby sądów, policji, prokuratury, komornika, urzędów celnych, instytucji i osób fizycznych.

-wyceny sprzętu rtv,agd,telefonów komórkowych,komputerów,automatów do gier losowych,
-wycena środków technicznych - linie światłowodowe, urządzenia,
-badanie automatów do gier w nawiązaniu do ustawy hazardowej,
-nadzór w zakresie inwestycji elektronicznych,

-ustalanie przyczyn pożarów z urządzeniami elektrycznymi,
-ocena przyczyn porażeń elektrycznych,
-opinie telekomunikacyjne, sieci światłowodowe, wycena sieci,
-wycena szkód telekomunikacyjnych,
-urzadzenia nadawcze, ocena bezpieczeństwa anten nadawczych,
-ocena jakości systemów zabezpieczeń,
-ocena systemu instalacji przeciwpożarowej,
-wycena szkód popożarowych, powypadkowych, w wyniku kradzieży,
-badanie urządzeń rentgenowskich,
-opiniowanie urządzeń alarmowych,
-badanie urządzeń podsłuchowych,
-badanie alkomatów i okoliczności pomiarów,

-wycena uszkodzeń powstałych w wyniku uderzenia pioruna,
-przepięcia sieci energetycznej, wycena uszkodzeń,

-opiniowanie wniosków patentowych i przestrzegania zastrzeżeń patentowych,
-opiniowanie okoliczności pomiarów radarowych,
-ustalanie przyczyn uszkodzeń badanych urządzeń,

-ocena przczyn wadliwego zadziałania urządzeń sterowanych np.drzwi automatycznych,
-badanie przyczyn pożaru zasilania energetycznego,
-badanie urządzeń solaryjnych,
-ustalanie kosztów nielegalnego poboru prądu,


,