Uaktualniony na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia 24 marca 2007 uchwałą nr 6/2007
skład zarządu stowarzyszenia :
Prezes Zarządu
- Krzysztof Stafiński
V-ce Prezes
- Krzysztof Grabczuk
Członkowie:
Marzena Boćwińska
Wojciech Hetman
Janusz Krzywicki
Zbigniew Moskal
" Jerzy Tuszewski

Komisja Rewizyjna w składzie:
Jadwiga Barczyńska
Janusz Szust
Halina Zacharkiewicz