KONTAKT 

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Stowarzyszenie Światowy Zjazd Chełmian

 22 - 100 Chełm, ul. Św.Mikołaja 4  

oraz zjazdchelmian@op.pl

konto: PKOPPLPWCHE nr 41 1240 2223 1111 0010 0589 1491