Karta pocztowa                                       
ze stemplem okolicznościowym.      

 

...i ta sama kartka po przebyciu 7.500 kilometrów - Kalifornia USA.