WYCIĄG z PRZEPISÓW TANECZNYCH PTT.           
Tempa i czas trwania poszczególnch tańców,
obowiązujące na turniejach sportowego tańca towarzyskiego.
Walc ang.
Tango
Walc wied.
Slow Foxtrot
Quickstep
Samba
Cha-Cha-Cha
Rumba
Paso Doble
Jive

28-30 taktów/min.
31-33 taktów/min.
58-60 taktów/min.
28-30 taktów/min.
50-52 taktów/min.
50-52 taktów/min.
30-32 taktów/min.
25-27 taktów/min.
60-62 taktów/min.
42-44 taktów/min.

We wszystkich rundach czas trwania utworu muzycznego wynosi 1,5 - 2 min.

za wyjątkiem walca wiedeńskiego
i jive'a, w których wynosi 1-1,5 min.