Opłatę w wysokości 60 zł za przedużenie licencji startowej na rok 2011 należy dokonać na konto:
Zarząd Okręgu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
ul. Organowa 15e, 20-882 Lublin

Bank PKO SA VI O/LUBLIN 50 1240 2526 1111 0010 0226 2979

wpisując na pokwitowaniu "nazwisko imię i adres"
oraz "
opłata za licencję startową 2011 r."

Opłatę można dokonać również przez internet.
Komputerowy wydruk zrealizowania przelewu
jest ważnym potwierdzeniem wpłaty.
(informacja Pani Magdaleny Gronowskiej)