powrót            Regulamin Ustalania Składów Sędziowskich                         
na turnieje Grand Prix Polski
w Polskim Towarzystwie Tanecznym

 • Regulamin dotyczy wszystkich turniejów GPP, z wyjątkiem turnieju finałowego, którego skład sędziowski jest regulowany przepisami organizacji MP.

 • Ustalanie składów sędziowskich turniejów Grand Prix Polski.

  • W skład komisji sędziowskich turniejów GPP wchodzą sędziowie PTT którzy:

   • są wpisani na listę sędziów na właściwy rok,

   • złożyli oświadczenie o gotowości do sędziowania turniejów GPP na dany rok,

   • posiadają kategorię sędziowską odpowiednio:

    • turnieje GPP Dorośli i Młodzież - kat. I,

    • turnieje GPP Juniorzy Starsi - Kat I lub II.

  • Sędzia może sędziować nie więcej, niż 5 turniejów GPP w ciągu jednego roku kalendarzowego (przyjmuje się jako jednostkę 1 turniej, niezależnie od ilości rozgrywanych kategorii).

  • W turnieju może sędziować co najwyżej 2 sędziów z jednego okręgu PTT.

  • Na terenie tego samego okręgu sędzia może sędziować turnieje GPP co najwyżej 2 razy w ciągu jednego roku kalendarzowego.

  • Przy ustalaniu składu sędziowskiego turnieju GPP dopuszcza się uwzględnienie zasad obowiązujących w danym okręgu, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi przepisami.

  • Do sędziowania turniejów GPP dopuszcza się sędziów zagranicznych.

Regulamin niniejszy został uchwalony
Uchwałą ZG PTT nr 44/2007 z dnia 7 września 2007 roku.