AKTUALNOŚCI   2007 rok

              Wyniki turnieju w Jarosławiu były dostępne w internecie na naszej lubelskiej stronie tanecznej tuż po zakończeniu ostatniej rundy, jeszcze w czasie dekoracji zwycięzców. Było to możliwe dzięki inicjatywie p.Jerzego Zielińskiego - znanego lubelskiego skrutinera i technicznej realizacji pomysłu przez autora i webmastera tej strony - Zbigniewa Sieduszewskiego. Eksperyment powiódł się również dzięki przychylnej postawie sędziego skrutinera turnieju - p.Mieczysława Kowalskiego z Krosna - dziękujemy.
       Ponownie zastosowano go jeszcze kilka razy, a ostatnio na turniejach w Chełmie.  Wyniki były w 1-2 min. po ich ogłoszeniu. Spotkało sie to z dużą przychylnością tancerzy i obserwatorów zmagań turniejowych. Wzrosło też znacznie zainteresowanie nową stroną taneczną  
www.turnieje-taneczne.pl  , największym ogólnopolskim kalendarzem turniejowym.  
  
            Pomysł lubelski (zaprezentowany już kilkarotnie na turniejach ogólnopolskich) umożliwia skrutinerowi wprowadzenie na stronę internetową wyników turnieju tuż po zakończeniu rund finałowych. Zajmuje to 2-3 min. i jest proste technicznie.
                Czy pomysł lubelski się przyjmie, zależy to od władz PTT.
                                                                      A co na to tancerze?

 To już historia, mamy wreszcie szybkie wyniki na stronie lubelskiej.
Trzeba było jednak aż 2 lat, aby Zarząd PTT to zrozumiał.