powrót

                                                                                

 Józefa Migielska

 1909 - 2001

                  Urodziła się 17 listopada 1909 roku w Sawinie. W latach 1922-1927 uczęszczała do Gimnazjum Państwowego im.Czarnieckiego w Chełmie, gdzie w maju 1927 r. zdała egzamin dojrzałości typu humanistycznego.
            Jest absolwentką Uniwersytetu Waraszawskiego im.Józefa Piłsudskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, gdzie 10 grudnia 1935 r. otrzymała tytuł magistra filozofii.
          W latach 1936-1937 pracowała w Państwowym Gimnazjum im.Czarnieckiego w Chełmie, później w latach 1937-1938 w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im.Królowej Jadwigi. Całe Jej życie było związane z Chełmem, jeżeli nie liczyć rocznego pobytu w Państwowym Gimnazjum Męskim w Białej Podlaskiej (rok szkolny 1938-1939). Przez 3 lata wojny prowadziła tajne nauczanie. Po wojnie rozpoczęła pracę w Liceum Królowej Jadwigi, gdzie w latach 1950-1953 pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły.
         W roku 1953 powróciła do swojej szkoły, skąd w 1972 roku odeszła na emeryturę.
   Zmarła 28 kwietnia 2001 roku i została pochowana na cmentarzu przy ul.Lipowej w Lublinie.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele Liceum ze sztandarem ukochanej przez Nią szkoły.

  
                                                   Z córką Marią.                                                          1926 r.   Jako uczennica