powrót

                                                                          

Henryk Grabowski

 

                    Henryk Tadeusz Grabowski urodził się 3 stycznia 1935 roku w Radymnie. Dyplom magistra wychowania fizycznego oraz trenera II klasy w gimnastyce  sportowej uzyskał w 1958 r. w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego Krakowie.

                  W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego od  sierpnia 1956 r. do września 1966 roku. W latach 1966 - 1968 był zastępcą dyrektora Studium Nauczycielskiego w Chełmie. W 1968 roku przeniósł się do Akademii Wychowania Fizycznego Warszawie, gdzie w 1971 roku,  po odbyciu studiów doktoranckich, uzyskał  stopień naukowy doktora. W roku 1976 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, zaś w 1987 tytuł naukowy profesora.

                 W latach 1973-1976 był dziekanem Wydziału WF w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Katowicach, zaś w latach 1981-1982 prorektorem tej Uczelni.

                 W 1982 roku przeniósł się do Krakowa  gdzie mieszka i pracuje  do dzisiaj na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Wychowania Fizycznego. Od roku 1985 jest kierownikiem Katedry Teorii i Metodyki WF, a  w latach 1987-1993 pełnił funkcję prorektora tej Uczelni.

                Od roku 1981  jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, a od 1996 roku członkiem  Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W 2002 roku został ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

                   Jest autorem licznych prac z teorii wychowania fizycznego i pedeutologii.

Wydał m.in.: „Procesy selekcji na studia wychowania fizycznego” (1973) PWN, „Studia a sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uczelni wychowania fizycznego” (1997) PWN, „O kształceniu i wychowaniu fizycznym (1987) Ossolineum, „Teoria fizycznej edukacji” (1997 i 1999) WSiP, a także książki zbiorowe: „Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej (1996) AWF, „Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej (2002) AWF. W 2000 r. opublikował książkę popularnonaukową „Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym” – przydatną nie tylko dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Źródło: notatka autobiograficzna.