powrót

                                                                       

Zofia Farbiszewska

1903 - 1987

  

                                Zofia Janina Farbiszewska, zasłużony pedagog, dyrektorka gimnazjum żeńskiego w Chełmie urodziła się 27 czerwca 1903 roku w miejscowości Antoniówek koło Radomia. Wykształcenie początkowe otrzymała w domu rodzinnym. Do gimnazjum wstąpiła w Czernihowie na Ukrainie, dokąd ewakuowano jej rodzinę w 1914 roku w związku z działaniami wojennymi. Do kraju wróciła w 1918 roku. Naukę kontynuowała w gimnazjum w Lublinie i świadectwo maturalne otrzymała w 1924 roku. W tym samym roku wstąpiła na Wydział Humanistyczny KUL. W czasie studiów jednocześnie nauczała historii w szkole powszechnej w Lublinie.

            Dyplom magistra filozofii otrzymała w listopadzie 1929 roku. Miała też w tym czasie już ukończony kurs w Istytucie Pedagogiki. Z początkiem roku szkolnego 1931 zatrudniona została w gimnazjum w Siedlcach jako nauczycielka historii. W trzy lata później otrzymała dyplom nauczyciela szkół średnich, wydany przez Ministerstwo. Z dniem 16 września 1937 roku przeniesiona została do Chełma na stanowisko przełożonej Gimnazjum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi.

           Po wkroczeniu Niemców do Chełma i rozwiązaniu gimnazjum zatrudniła się w PCK, prowadząc jednocześnie komplety tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej. Zagrożona aresztowaniem przez gestapo, w 1941 roku przeniosła się do Lublina, podejmując tam zatrudnienie jako urzędniczka w syndykacie rolnym.

           Po ucieczce Niemców powróciła do Chełma i podjęła trud reaktywowania swej szkoły, obejmując stanowisko dyrektorki. Z dniem 31 sierpnia 1948 roku została zwolniona z zajmowanego stanowiska za brak przynależności partyjnej, dalej jednak nauczała w tej szkole historii.

           Po połączeniu w 1954 roku liceum Królowej Jadwigi z męskim Liceum Ogólnokształcącym im.Stefana Czarnieckiego powierzono jej stanowisko I zastępcy dyrektora. Po przyłączeniu do liceum szkoły podstawowej pełniła przejściowo obowiązki dyrektora tej szkoły, by następnie powrócić na zajmowane uprzednio stanowisko wicedyrektora.

         Po 42 latach pracy pedagogicznej odeszła na emeryturę. Była całym sercem zawsze oddana młodzieży szkolnej, cieszyła sie opinią doskonałego pedagoga i wychowawcy.

          Posiadała tytuł Zasłużonego Nauczyciela i była odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką ZNP i medalem Komisji Edukacji Narodowej.

          Zmarła 12 listopada 1987 roku w wieku 84 lat i została pochowana na cmentarzu przy ulicy Lwowskiej w Chełmie.

 powrót

Materiał źródłowy: "Księga Pamiątkowa Czarniecczyków"     Konstanty Prożogo-"Zofia Farbiszewska" - oprac.ZS.