Andrzej Karczmarzyk

(powrót)              

             "                                         Maturę uzyskał w Liceum im.M.Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Po ukończeniu studiów na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej przeniósł się do Gdańska, gdzie mieszka do chwili obecnej. Pracował i kierował firmami w drogownictwie, budownictwie, malioracji, przemyśle skórzanym i consultingu. Od dziesięciu lat pracuje w branży ubezpieczeniowej, po ukończeniu studiów podyplomowych z prawa na Uniwersytecie Gdańskim i ubezpieczeń na SGH w Warszawie, zajmując się dziedziną likwidacji szkód. Żonaty, dwoje dzieci - córka prawnik pracuje jako sędzia, syn chemik w Gdańskiej Rafinerii.
                        Gościnnie uczestniczy we wszystkich naszych spotkaniach. Za ogólną zgodą został więc przyporządkowany do naszej klasy,  w której znjduje się wielu jego kolegów z lat szkolnych.

Informacje zainteresowanego.- ZS.