(Powrót)

Mirosław Zeidler

 

                       Ukończył Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Podyplomowe Studium Urbanistyki Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej.

                     W latach 70-tych koncentrował się głównie na ochronie dóbr kultury pełniąc m.in. funkcje wojewódzkiego konserwatora zabytków i dyrektora Gdańskiego Ośrodka Ochrony Dóbr Kultury w Gdańsku.

W latach 80-tych organizuje prywatną galerię sztuki wraz z domem aukcyjnym.

W latach 90-tych w ramach zorganizowanej Korporacji „EMPORIUM” zajmuje się doradztwem finansowym i gospodarczym, rozwijając równocześnie mecenat kultury.

Jest jednym z sygnatariuszy Gdańskiej Karty Ochrony Dziedzictwa z maja 2004 r., będącej w założeniu posłaniem do społeczności i parlamentów zjednoczonej Europy w przedmiocie restytucji dziedzictwa kultury zawłaszczonych lub bezprawnie wywiezionych w czasie II wojny światowej, okupacji, lub w wyniku zmian granic i przemian politycznych, i stanowiącym zgodnie z polską racją stanu odwołanie się do dobrej woli narodów Europy (www.zeidler.pl).

    Obecnie jest doradcą ważnych osób ze sfer polityki, biznesu, nauki i kultury w RP.
    Jest pomysłodawcą Światowego Zjazdu Chełmian, we wrześniu 2005 roku. 

Mieszka wraz z rodziną, pierwszą żoną i trójką dzieci na Wybrzeżu Gdańskim.

           Pasje młodości - harcerstwo, turystyka...               ... i stan zauroczenia Magdą Kaszówną.

                              Portret gdański                  Z ojcem i małżonką Ryszardą Kostrzewską.                                


Z synem Kamilem u Prezydenta.

Informacje własne zainteresowanego.

Zdjęcie przysłane z Korp.Emporium -( foto-portret. Grażyna Stankiewicz, jesień 2000 r.)