Krzysiek Stafiński

(Powrót)

                                   Po ukończeniu Akademii Rolniczej pracował do 1990 roku w sektorze rolniczym. Następnie rozpoczął  działalność w zakresie ubezpieczeń. W 1997 roku organizował lubelski oddział  niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego ALLIANZ, którego został dyrektorem.
                    Obecnie jest dyrektorem  lubelskiego oddziału niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTERPOLSKA.
                   Mieszka wraz z rodziną w Lublinie.