Zbyszek Sieduszewski

(Powrót)

                                      

                       Po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w roku 1970.   Następnie pracował w  dużych państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowo-usługowych branży elektronicznej dorabiając jednocześnie jako nauczyciel nieetatowy w szkołach średnich. W 1990 roku był założycielem i prezesem Zrzeszenia Usługowo- Handlowego UNITRON.
                Obecnie jest właścicielem hurtowni sprzętu RTV.   Dodatkowo wykonuje czynności biegłego sądowego i rzeczoznawcy elektronika
                Mieszka wraz z rodziną w Lublinie.   

              Na działce                      Wypoczynek nad wodą                   Jeszcze jedno hobby  

                  Gry wojenne-Paintball.                                            Z synami - Łukaszem i Tomkiem.        

11.jpg

 A to zdjęcie z podstawówki - szukajcie tu siebie i swoich znajomych.

 Mnie łatwo znaleźć - stoję przed kol.red.Stasiem Jadczakiem.

A kolega trzeci z prawej na górze też redaktor.