Wanda Pieniążek

Tymecka

(powrót)         

 Pracowała w administracji pańswowej. Obecnie na emeryturze. Mieszka w Chełmie.

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Fotografia - archiwum koleżeńskie- ZS.