Barbara Multańska

Kuś

 

(powrót)        Po maturze ukończyła Studium Nauczycielskie w Chełmie.
       Pracowała w zkładzie poprawczym dla dziewcząt. Obecnie mieszka z rodziną  w Koronowie k/Bydgoszczy, gdzie pracuje w Zespole Szkół Specjalnych.

                                                                                                                                                                                 

 Źródło: Informacje własne zainteresowanej.