Ludwika Kowalczyk

Waldowska

(powrót)         

                    Ukończyła Studium Nauczycielskie, kierunek Filologia Polska. Pracowała jako nauczycielka w szkołach w mijscowości Chojno Nowe, potem Leśniczów,
a ostatnio Ruda Huta. Mieszkała  z dziećmi w miejscowości Poczekajka k/Chełma.

Zmarła 16 maja 2016 r. w Rudzie Hucie k/ Chełma.

        

            Z mężemi i córką.                            Z synem.                          Na zjeździe 2004    

      
Ostatnie pożegnanie

Informacje  i zdjęcia zainteresowanej - ZS.