Ryszard Gryc

 (powrót)         

                   Studiował na Wydz.Melioracji SGGW w Warszawie. Następnie rozpoczął pracę w Okręgowym Zarządzie Wodnym w Puławach, a od 1975 roku kontynuuje działalność zawodową w zakresie budownictwa wodnego w puławskim Inspektoracie Okręgowj Dyrekcji Gospodarki Wodnej. Zaangażowany z pasją w pracy zawodowej ratuje kawałek polskiej ziemi na linii granicznej często zmieniającego koryto rzeczne Bugu, obalając siłą argumentów  nieprawidłową interpretację sąsiada ze wschodu. Mieszka z żoną w Puławach. Zmarł w Krakowie 14 lutego 2015 roku..  

    

Źródło: informacje osobiste zainteresowanego - ZS.